Detaylar

Çevre kirlenmesi sadece toprak, su ve hava ortamlarının kirlenmesi olarak görülmemelidir. Anaerobik ayrışma (havasız ortamda biyokimyasal parçalanma) sonucu amonyak, hidrojensülfür anorganik olarak; amin aldehit, alkol, karbonil merkeptan ve yağ asitleri gibi organik olarak osmogen (kötü koku yayan) maddeler oluştmaktadır. Bu koku yayan gazlar yüksek konsantrasyonda zehir etkisi gösterebilmektedirler. Örneğin H2S kokusu algılanabildiği konsantrasyonlarda sağlığa herhangi bir zararının olup olmadığı bilinmezken havada 320 mg/m3 sınır değerinden sonra kokusu alınmamaya başlar ve 1120 mg/m3 konsantrasyonlarından hızlı, ani ölümlere neden olur. İnsan sağlığı açısından emniyetli bölgede kalmak için, bu değerin 30 mg/m3 havayı geçmemesi istenir.
ROTAPLAST; Koku Giderme Ünitelerini tesisinizin ihtiyacına göre belirler, uluslararası standartlara uygun üretimini ve testlerini yapar. Anahtar teslimi olarak kurulumunu gerçekleştirir.  Kurulum sonrası eğitim ve desteğini sürdürerek kalıcı güvenlik konusunda kurumunuzun her türlü ihtiyacında başvuru kaynağı olur.